آدرس دفتر مرکزی:

استان اصفهان – شهرستان کاشان – بلوار باهنر – استقلال ۸

تلفن دفتر مرکزی:

۰۳۱۵۵۵۷۷۷۶۶

تلفن همراه:

۰۹۱۳۳۶۴۳۹۳۰ – مجید تاجری

۰۹۳۸۵۰۴۹۴۰۳ – محسن تاجری

همچنین می توانید از طریق فرم زیر، پیام خود را برای ما ارسال نمایید: