منظور از شانه  فرش
معمولا افرادی هستند که آشنایی زیادی با فرش و مشخصات آن ندارند و ممکن است این پرسش به وجود بیاید که: تراکم و شانه در فرش چیست؟ یا فرق شانه با تراکم در چه چیزی است؟ هر تخته فرش دارای دو نوع تراکم یا مشخصه می باشد که عبارتند از: عرضی (شانه) و طولی(تراکم)
شانه فرش چیست؟
شانه فرش: به تعداد ریشه یا گره در هر متر مربع از عرض فرش را شانه می گویند. برای مثال فرش ماشینی ۷۰۰ شانه به این معنی می باشد که در هر متر مکعب از عرض فرش معادل ۷۰۰ریشه (گره) بافته شده است. شانه های رایج در بازار فرش : فرش ۵۰۰ شانه، فرش ۷۰۰شانه، فرش ۱۰۰۰شانه و فرش ۱۲۰۰شانه می باشند.
تراکم فرش چیست؟
تراکم طولی فرش: مانند شانه است و به تعداد گره در هر متر مربع از طول فرش ماشینی می گویند. برای مثال فرش دارای تراکم ۲۵۵۰ در هر متر مربع از طول ۲۵۵۰ ریشه یا گره بافته شده است. مقدار تراکم فرش: ۲۵۵۰، ۲۷۰۰، ۳۰۰۰، ۳۶۰۰، ۴۵۰۰
تعداد گره در فرش چیست؟
تعداد ریشه (گره) در متر مربع: اگرتعداد ریشه در طول  معادل ۲۷۰۰ و تعداد ریشه در عرض (شانه) برابر با ۷۰۰باشد پس تعداد گره در متر مربع برابر با : ۲۷۰۰*۷۰۰=۱۸۹۰۰۰۰
بهترین شانه  برای فرش
در نتیجه هرچه شانه فرش بیشتر باشد فرش ماشینی ریز نقش تر می شود و شباهت زیادی به فرش دستباف دارد به همین دلیل به آن ها فرش دستباف گونه نیز می گویند پس شانه به ریز نقشی فرش مربوط می باشد و تراکم فرش همان طور که از اسمش مشخص است به فشردگی فرش مربوط می باشد و هرچه  بالا تر باشد فرش سفت تر و سنگین تر می شود. اگر قصد خرید فرش ماشینی را دارید پیشنهاد ما به شما خرید فرش هایی شانه بالا است زیرا این فرش ها دوام و ماندگاری بیشتری نسبت به دیگر فرش ها دارند.
دسته‌ها: مقالات